กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “โครงการติดตั้งระบบเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน”

วันที่ 6 ก.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ 6 ก.ย. 55 นายเรืองศักดิ์  โฆษะครรชิต อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "โครงการติดตั้งระบบเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน” ณ. ศาลารักษ์ปทุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

          การติดตั้งระบบเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชนเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ รูปแบบการรายงานผลการระบายมลพิษโรงงาน ระบบรับส่งข้อมูลการตรวจวัดมลพิษจากฎรงงานสู่ระบบการรายงานผลต่อสาธารณชน และการเลือกพื้นที่ติดตั้งระบบรายงานผลในจังหวัดนำร่องทั้ง 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครราชสีมา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในรูปแบบ วิธีการ และรายละเอียดของข้อมูลที่จะนำเสนอในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการใช้ความสามารถของระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์การทำงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานของภาครัฐระดับท้องถิ่น ในการจัดสัมมนาได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อวิทยุชุมชน,วิทยุจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโครงการ วิธีการและแนวทาง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านรูปแบบการนำเสนอ ชนิด ประเภท จำนวนและความถี่ของการนำเสนอข้อมูลการระบายมลพิษของโรงงานในพื้นที่ และสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นที่สนใจและเหมาะสมแก่การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบของผู้ประกอบการโรงงานที่จะใช้จอแสดงผลฯ เป็นการแจ้งช่องทางหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

          ผลจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการกำหนดรูปแบบระบบเผยแพร่ผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode