กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ กปส. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 4 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1156 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(4กันยายน2555)เวลา13.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ กปส.ตามสายงานที่กำกับ ดูแล แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลาง และ ผชช.,ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8, ประชาสัมพันธ์ผู้แทนภาค 1-8 , ผู้รับผิดชอบด้านแผนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 115คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ซึ่งส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6กันยายน 2555ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 ต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode