กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบนโยบาย พร้อมให้ข้อคิดและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 9

วันที่ 4 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1361 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (4กันยายน 2555)เวลา 09.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบาย ให้ข้อคิด และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 9ณ ห้องประชุม 203ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศฯ ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 9ซึ่งประกอบด้วยนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 39 คน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 8 ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ด้วยกระบวนการ 3 ส่วน ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning)และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนจะต้องผ่าน 3 กระบวนการหลักนี้มิฉะนั้นจะไม่สามารถผ่านขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ ก.พ.กำหนด.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode