กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.สตูล รุกตั้ง YC ดึงเพื่อนช่วยเพื่อน ลดอัตราเสี่ยง

วันที่ 31 ส.ค. 2555 )
 
           นายนิสิต  ชายภักตร์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เปิดเผยว่า  สภาพสังคมปัจจุบันนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความเสี่ยงในเรื่องปัญหายาเสพติด   นักเรียนทะเลาะวิวาท   นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  พฤติกรรมชู้สาว   และปัญหาอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลต่อการออกกลางคันเป็นจำนวนมาก  ปัญหาเหล่านี้เกิดจากนักเรียนไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่   หรือครูอาจารย์  แต่ไปปรึกษาเพื่อนวัยเดียวกันที่ทำให้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ชักนำกันไปในทางที่ผิด  
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   จึงมีนโยบายให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  42 โรง  ได้จัดตั้งชมรมเพื่อนที่ปรึกษา YC  (Youth Counselor)ขึ้นในโรงเรียน   เพื่อให้มีกลุ่มนักเรียนที่สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก่เพื่อนหรือรุ่นน้องที่ปัญหาต่าง ๆ  อย่างกัลยาณมิตร   โดยมีครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวช่วยเหลือคอยควบคุมอย่างใกล้ชิด    ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ สพป.สตูล  ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาลสตูล   มาฝึกปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น   เช่น  ทักษะการรับฟัง  ทักษะการให้คำปรึกษาและการสื่อสาร  ทักษะชีวิต  ทักษะการตัดสินใจ   
              ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  คาดหวังว่ากลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา จะเป็นกำลังสำคัญให้แก่ครูในโรงเรียน  ที่คอยแนะนำและชักชวนเพื่อนนักเรียนที่หลงเดินทางผิด  หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม    ให้กับมาเป็นคนดี   ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหนังสือจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเป็นที่ชื่นใจแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode