กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นาย ธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 /2555

วันที่ 31 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1469 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (31สิงหาคม2555)นายพุทธิสัตย์ นามเดช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประชุมฯ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B โดยมี นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯพร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯลฯ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบ 9 เดือน ) ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ,การเผยแพร่ความรู้และประเมินผลโครงการราชการใสสะอาด และโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการคัดเลือกตำแหน่งกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ที่ว่างลงจำนวน 1ตำแหน่ง (นายกฤษณพร เสริมพานิช)ประเภทกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการซึ่งมีระยะเวลาเหลือไม่ถึง 120วัน และคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระลงในเดือนมกราคม 2556จึงเห็นควรให้ชะลอการคัดเลือกตำแหน่งที่ว่างไปดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในเดือนมกราคม 2556ต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการจริยธรรม กปส.ท่านใหม่โดยตรง.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode