กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 30 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1437 คน)
PKST.

 บ่ายวันนี้ (30 สิงหาคม 2555)เวลา 14.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการฯให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2555ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล เป็นประธานกรรมการฯ เพื่อร่วมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2555 : ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,และบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
   สำหรับกรมประชาสัมพันธ์ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มีทั้งสิ้นจำนวน 22 ราย ประกอบด้วย ชั้นสายสะพาย(ปกติ) 18 ราย เป็นชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 17 ราย, ชั้นสายสะพายกรณีเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย,ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 1 ราย ชั้นสายสะพายกรณีพิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 2 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการตามที่ผู้แทน กปส.เสนอ ต่อที่ประชุมเพื่อขอเพิ่มเติมเครื่องราชฯ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทยให้แก่ข้าราชการ กปส. ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กปส.แล้วอีก 11 ราย.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode