กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ม.มหิดล เปิดรับสมัคร น.ศ. ประจำปี 56

วันที่ 30 ส.ค. 2555 )
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
       ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มากกว่า 200 สาขา โดยกำหนดเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ในวันที่ 3 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2555 รอบที่ 2 วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 (เปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชา) และรอบที่ 3 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2555 (เปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชา) ทั้งนี้รับสมัครเฉพาะทาง Internet โดยสมัครผ่านระบบ Admission Online ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th ใบสมัครรวมค่าสมัครทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท และเฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP คนละ 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-4419129 , 02-4414125 ต่อ 112-113,208-210
.................................
ชุติมา ลีนุกูล:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode