กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเสมอ นิ่มเงิน เลขานุการกรม มอบเงินรายได้จากการแข่งขัน แรลลี่ ครั้งที่ 3 โดยมี นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2555

วันที่ 29 ส.ค. 2555 )

 
              กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดการแข่งขันแรลลี่ "ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว ภาค 3" ตอน NBT Green Trip เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆที่เน้นส่งเสริมสายใยรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
               
               ซึ่งการจัดการแข่งขันโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงมีการมอบเงินรายได้จากการแข่งขัน จำนวน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาท) เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมอบโดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางสาวอัมพวัน เจริญกุล) และนายเสมอ  นิ่มเงิน เลขานุการกรม โดยมี นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ในการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ 8/2555 ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode