กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สนผ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1358 คน)

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สนผ. เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โครงการประเมินผล การดำเนินงานของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการประมวลผลโครงการฯในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างแบบสอบถาม การทอดแบบสอบถาม การคีย์ข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจาก สปข.1-8 , สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กปส. ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 40 คน
 
วริฏฐา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode