กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังและมาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 17 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1210 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (17สิงหาคม 2555)เวลา 10.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังและมาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/ 2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งนางบุญรัตน์ กองทอง หัวหน้ากลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงานในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯได้กล่าวรายงานฯ ต่อที่ประชุมถึงแนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังและ มาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราว, แนวทางการปรับลดอัตรากำลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวางแล้วมีมติให้สำนัก/กอง ที่ได้รับกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ดำเนินการปรับลดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องจากปี 2555 จนครบตามจำนวนเป้าหมายที่ได้แจ้งต่อ กพ.ไว้แล้ว คือ 61 อัตรา ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมาสำนัก / กองต่างๆสามารถลดอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวในภาพรวมได้แล้วจำนวน 22 อัตรา สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างเหมาบริการจำนวน 20 อัตรา ตามที่สำนัก/กองแจ้งมานั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวลูกจ้างชั่วคราวและงานราชการ กปส.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการฯ แต่ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการยืนยันเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณในการจ้างเหมาฯ จาก กคล.กปส.เป็นที่แน่นอนแล้ว.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode