กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การเตรียมความพร้อมหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ปี ๒๕๕๕ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

            วันนี้ (๑๗ ส.ค.๕๕) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ปี ๒๕๕๕ จังหวัดปทุมธานี ณ.ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายปลื้ม  นับถือบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกล่าวชี้แจงถึงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน ชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและชุมชนเมื่อได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน

            สำหรับปี ๒๕๕๕ จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้ตั้งเป้าหมายในการเสนอหมู่บ้านและชุมชน เข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๒๙ หมู่บ้าน / ชุมชน ประกอบด้วยอำเภอเมืองปทุมธานี ๔ หมู่บ้าน / ชุมชน อำเภอสามโคก ๔ หมู่บ้าน / ชุมชน  อำเภอลาดหลุมแก้ว ๔ หมู่บ้าน / ชุมชน อำเภอธัญบุรี ๓ หมู่บ้าน / ชุมชน อำเภอคลองหลวง ๔ หมู่บ้าน / ชุมชน อำเภอลำลูกกา ๗ หมู่บ้าน / ชุมชน และอำเภอหนองเสือ ๓ หมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งมีผู้แทนจากหมู่บ้าน / ชุมชน ต่าง ๆ จาก ๗อำเภอที่จะได้เสนอเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมเตรียมความพร้อมจำนวน ๕๘ คน

            และยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคี และยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงเพราะทั้ง ๒ หลักคิดพระราชทานได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริง หากผู้คนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้ง  เชิดชูสามัคคีธรรม รู้จักประมาณในตน ไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่าง ๆ     จนหมดสิ้น

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode