กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 16 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1256 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (16สิงหาคม 2555)เวลา 10.00.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงาน ฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 211 A ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย นิติกรชำนาญพิเศษ กองกฏหมายและระเบียบ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานย่อยฯจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดทำ "ร่างข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ…”ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งของ กปส.ที่ได้เคยจัดทำกรอบหรือหลักการไว้แล้วโดยกองงาน กกช.(เดิม) มาประกอบในการจัดทำร่างฯครั้งนี้ โดยได้คำนึงถึงหลักการที่สำคัญคือ หลักประโยชน์สาธารณะ หลักการให้ความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักความซื่อสัตย์สุจริตฯลฯซึ่งที่ประชุมได้ทำการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ นี้ในรายละเอียดเรียงตามหมวดหมู่ทั้งฉบับแล้วมีมติเห็นชอบมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดทำร่างฯฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอ อปส.พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้และถือปฏิบัติต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode