กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 16 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          เมื่อเวลา (10.00 น.)วันนี้ (16 ส.ค. 55) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นาย ขจรศักดิ์ สิงโตกุล)   เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอราสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร      ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี หมู่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอราสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยถือวันพระราชสมภพ  เป็นวันจัดทำโครงการ  ได้กำหนดทำโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่  ๒๘ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักและเน้นถึงความรับผิดชอบในเรื่องของการผลิตพืชและอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นการจัดโครงการเกษตรกรเคลื่อนที่ในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร การเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการผลิตที่เน้นความต้องการเกษตรกร ตลอดจนสร้างและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาและได้สาธิตการทำนาแบบโยนกล้าให้กับพี่น้องเกษตรกร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสินค้าทางการเกษตร   ของพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรที่มาเปิดขายสินค้าทางการเกษตร


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode