กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนาพัฒนาร่วมมือองค์กรประชาชน หน่วยงาน การจัดการภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          เวลา (9.00 น.) วันนี้ (16 ส.ค.55) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์  บุญลิขิต)       เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาร่วมมือองค์กรประชาชน  หน่วยงาน  การจัดการภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานี ณ เดอะไพน์รีสอร์ท ถนนปทุม – เสนา ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

          คณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปจังหวัดปทุมธานีได้มีการประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้มีการรวมตัวขึ้นโดยองค์กรภาคประชาชน เพื่อการประสานงานช่วยเหลือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมรับมือภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เครือข่ายฯ ได้เป็นแกนกลางในการประสานงานการทำงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคประชาชน จังหวัดปทุมธานี มาตั้งแต่ปี 2553 –2554 จึงได้มีการขยายการทำงานไปยังพื้นที่เสี่ยงด้านภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วม ซ้ำซาก ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสามโคก มีการจัดทำข้อมูลชุม ตลอดจนการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม การรณรงค์จัดการน้ำเสียคูคลอง การติดตั้งถังดักไขมันรายครัวเรือน การส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ ส่งเสริมภาคการเกษตรชีวภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานความการช่วยเหลือและฟื้นฟูภัยพิบัติ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมภาคประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  การทำงานด้านเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานความร่วมมือขององค์กรภาคีฯที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ดังนั้นคณะทำงานสมัชชาปฎิรูปจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดเวที สัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือขององค์กรประชาชน  หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น บทเรียนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดปทุมธานี พัฒนาพื้นที่นำร่องการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยความร่วมมือชุมชนเป็นแกนหลัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการทำงาน และเตรียมจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติในระดับจังหวัด

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode