กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประชาสัมพันธ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 15 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1313 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(15สิงหาคม 2555)เวลา14.30น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประชาสัมพันธ์(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด : Early Retire)ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์โดยมี นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประชาสัมพันธ์ฯ ตามที่ กพ.กำหนดซึ่งในปีนี้กปส.ได้รับโควต้าผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 32คน ซึ่งมีผู้สนใจแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมมาตรการฯจำนวน 42คนโดยมีผู้ขอถอนใบสมัคร จำนวน 2คน คงเหลือผู้สมัครฯ ที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน 40 คน ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการฯ โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์ที่ กพ.กำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในส่วนของ กปส.ตามประกาศรับสมัครทุกประการฯ ซึ่งปรากฏผลว่าสามารถคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน โดยมีผู้ได้รับการจัดลำดับสำรองในกรณีที่อาจได้รับโควต้าเพิ่มเติมจาก สปน. อีกจำนวน 6 คน เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสมควรรับราชการต่อไปจำนวน 2 คน.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode