กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

            วันนี้ (๑๕ ส.ค. ๕๕) นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการกำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  จังหวัดปทุมธานี ณ.ห้องประชุมมงคลปทุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีตัวแทน อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง และอำเภอลาดหลุมแก้ว สถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประธานปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ร่วมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน    โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี

            โดยจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว ๖๙ โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๔,๗๓๒.๕๓๐ ล้านบาท ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน               ๔ โครงการเป็นเงินจำนวน ๔๑.๓๙๐ ล้านบาท และ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ๒๗ โครงการเป็นเงินจำนวน ๒๕๑.๗๓๐ ล้านบาท ในปี๒๕๕๕ น้ำจะไหลเข้ามาถึงจังหวัดปทุมธานี วันที่ ๒๕ กันยายน ทางแม่น้ำเจ้าพระยาจึงขอให้จังหวัดปทุมธานี เตรียมดำเนินการรับสถานการณ์อุทกภัยได้ถึงแม้นน้ำในเขื่อนจะยังน้อยอยู่ก็ตาม โดยทางรัฐบาลเป็นห่วงกรณีน้ำใต้เขื่อนอันเป็นโจทย์ใหม่ที่จะต้องแก้ไขเพื่อป้องกันอุทกภัย

            หลังจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำที่สำคัญและเกิดปัญหามาแล้วในปี ๒๕๕๔ ที่ประตูระบายน้ำคลองวัดตำหนัก ประตูระบายน้ำคลองป่าฝ้าย ประตูระบายน้ำบ้านพร้าว กำแพงกั้นน้ำเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาตรงครองเชียงรากน้อยและประตูระบายน้ำคลองใหญ่ ซึ่งมีรอยแตกร้าวตรงบริเวณหูช้างเป็นแนวยาวประมาณ ๘ เมตร แต่ไม่ได้งบประมาณในการซ่อมแซมเนื่องจาก ในปี ๒๕๕๔ ไม่เกิดความเสียหายที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ซึ่งคาดว่าการซ่อมแซมบริเวณหูช้างของประตูระบายน้ำคลองใหญ่ จะต้องใช้งบประมาณดำเนินการ ๙ ล้านบาท อันมีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องซ่อมแซมเพราะเกิดประตูระบายน้ำเสียหายขึ้นมาในปี ๒๕๕๕ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ได้ ๆ ที่ได้ซ่อมแซมประตูระบายน้ำทั้ง ๙ ประตู น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทะลักเข้าท่วม       จังหวัดปทุมธานีอยู่ดี

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode