กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1395 คน)
PKST.

  เช้าวันนี้ ( 6 ส.ค.55) เวลา 10.00 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.)จังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมเมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปาร์รีสอร์ท ทั้งนี้โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ ผอ.สปข.5 สุราษฏร์ธานี กล่าวต้อนรับและนายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ปชส.กระบี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐบาลโดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เพื่อสร้าง "เครือข่ายสื่อบุคคลในระดับท้องถิ่น”ให้ได้รับรู้ และส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร อันถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่พี่น้องประชาขนในตำบลหมู่บ้านต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น "สื่อบุคคล” (Interpersonal Media) ในการสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กลับสู่รัฐบาลเพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยภาพรวมต่อไป
  อนึ่ง กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 ให้ดำเนินโครงการอบรมสร้างเครือข่าย อปม. นี้ โดยกำหนดจัดพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ๆ ละ 50 คน ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2555 โดยมีการกำหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีการอบรมในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนตำบลหมู่บ้านรุ่นที่ 1 ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จะได้รับ "บัตรประจำตัว อปม.” "ประกาศนียบัตร” พร้อมเสื้อแจ๊คเก็ตเครื่องแบบ อปม.เป็นที่ระลึกและใช้สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษ ประจำหมู่บ้านของ กรมประชาสัมพันธ์สืบไป.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode