กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
มอนสเตอร์ เวิลด์ไวด์ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555

วันที่ 6 ส.ค. 2555 )
 
นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--2 ส.ค.2555 - งาน: ยอดทำสัญญาในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบปีต่อปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจโซลูชั่นภาครัฐและการจัดจ้างบุคลากร - ยอดทำสัญญาทั่วโลกอยู่ที่ 242 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% เมื่อเทียบปีต่อปี - กำไรต่อหุ้นคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP EPS) 0.04 ดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (Non-GAAP EPS) 0.06 ดอลลาร์ - สภาพคล่องโดยรวม 318 ล้านดอลลาร์ หลังคืนเงิน 26 ล้านดอลลาร์ให้ผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนในช่วงไตรมาส 2 ส่วนรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 101 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มอนสเตอร์ เ วิลด์ไวด์ อิงค์ (Monster Worldwide, Inc.) (NYSE:MWW) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาส 2 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 "เรายังคงเดินหน้าค้นหากลยุทธ์ทางเลือกใหม่ๆ อย่างที่เคยประกาศไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และกระบวนการดังกล่าวก็คืบหน้าตามแผนที่วางไว้” สาระสำคัญทางธุรกิจ - ธุรกิจที่มาจากผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและเป็นสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึง Career Ad Network(R) และ Power Resume Search(R) มีการขยายตัวแบบเลขสองหลักทั่วโลก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว - งาน: ยอดทำสัญญาในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบปีต่อปี สาเหตุหลักเป็นเพราะยอดทำสัญญาเพิ่มขึ้นในธุรกิจโซลูชั่นภาครัฐ การจัดจ้างบุคลากร และหนังสือพิมพ์ - ธุรกิจโซลูชั่นภาครัฐแข็งแกร่งเพราะมีการขยายสัญญาที่มีอยู่เดิมรวมถึงมีกา รทำสัญญาใหม่ๆกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ - มอนสเตอร์ได้ลงนามข้อตกลงหลายปีกับบริษัท เคฟอร์ซ อิงค์ (Kforce Inc.) โดยจะมีการนำ Power Resume Search(R) ซึ่งใช้เทคโนโลยี 6Sense Semantic Search ของมอนสเตอร์ ไปใช้ทั่วทั้งองค์กรเคฟอร์ซ ซัล เอียนนุซซี่ (Sal Iannuzzi) ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มอนสเตอร์ เวิลด์ไวด์ กล่าวว่า "ในช่วงไตรมาส 2 เราเดินหน้าใช้กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และรู้สึกยินดีที่ลูกค้ายอมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรามากขึ้น จนช่วยผลักดันให้ยอดทำสัญญาในอเมริกาเหนือขยายตัวแบบเลขสองหลักเมื่อเทียบปีต่อปี และช่วยป้องกันเราจากภาวะอ่อนแอในยุโรปและเอเชีย การปรับโครงสร้างองค์กรตามที่เราประกาศไปเมื่อต้นปีนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้เป็นลำดับ ขณะเดียวกันเราก็พยายามทำการตลาดให้มากขึ้นเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราถูกนำไปใช้งานเร็วขึ้น” & nbsp; "เรายังคงเดินหน้าค้นหากลยุทธ์ทางเลือกใหม่ๆ อย่างที่เคยประกาศไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และกระบวนการดังกล่าวก็คืบหน้าตามแผนที่วางไว้” มร.เอียนนุซซี่ กล่าวสรุป ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555 (เพื่อเปรียบเทียบ: ยอดทำสัญญา รายได้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554 ไม่นับรวมผลกระทบจาก arbitrage lead generation activity มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์) ยอดทำสัญญา 242 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2554 ที่ระดับ 251 ล้านดอลลาร์ แต่ถ้าพิจารณาแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ยอดทำสัญญาช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว งาน - ยอดทำสัญญาในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบปีต่อปี เนื่องจากธุรกิจโซลูชั่นภาครัฐ การจัดจ้างบุคลากร และหนังสือพิมพ์ ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี การขยา ยตัวของธุรกิจดังกล่าวถูกฉุดรั้งโดยภาวะซบเซาในยุโรปและเอเชีย ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและการแปลงค่าเงินอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลยอดทำสัญญาของไตรมาสก่อนๆได้ในข้อมูลการเงินเพิ่มเติมของบริษัท รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ 237 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้ที่คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในไตรมาส 2 ปี 2554 ที่ระดับ 270 ล้านดอลลาร์ และรายได้ที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป ที่ระดับ 259 ล้านดอลลาร์ และเมื่อเทียบปีต่อปี การแปลงค่าเงินส่งผลกระทบเชิงลบมูลค่า 9.2 ล้านดอลลาร์ต่อรายได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2555 รายได้จากงานทั่วโลกอยู่ที่ 217 ดอลลาร์ เทียบกับระดับ 236 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2554 หรือลดลง 8% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ถ้าพิจารณาแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ รายได้จากงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบปีต่อปี งาน - รายได้ในอเมริกาเหนืออยู่ที่ 116 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5% เมื่อเทียบกับระดับ 123 ล้า นดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2554 ส่วนรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 101 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11% เมื่อเทียบกับระดับ 113 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ IAF อยู่ที่ 20 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 34 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554 และเช่นเดียวกับที่เคยเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ บริษัทตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับ arbitrage lead generation activity ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 หากไม่นับรวมผลกระทบมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์จาก arbitrage lead generation activity ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2554 รายได้ IAF จะลดลง 3 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปอยู่ที่ 228 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 256 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกปี 2555 ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.04 ดอลลาร์/หุ้น เทียบกับกำไรสุทธิ 11 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์/หุ้น ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรสุทธิคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในช่วงไตรมาส 2 ปี 2555 รวมค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างก่อนหักภาษีตามที่ประกาศเมื่อเดือนมกราคม 2555 มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ และต้นทุนต่างๆเกี่ยวกับการที่บริษัทตัดสินใจค้นหากลยุทธ์ทางเลือกใหม่ๆ ส่วนกำไรสุทธิจากภาษีต่อหุ้นคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป ส่งผลกระทบเชิงลบ 0.02 ดอลลาร์ต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัทในไตรมาสดังกล่าว ทั้งนี้ Pro-forma items มีการอธิบายใน "หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้หลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป” และสอดคล้องกับการคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในตารางด้านล่าง กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปอยู่ที่ 6.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.06 ดอลลาร์/หุ้น เทียบกับ 11 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์/หุ้น ในไตรมาส 2 ปี 2554 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปอยู่ที่ 225 ล้านดอลลาร์ หรือลดลง 7% เมื่อเทียบปีต่อปี อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงประโยชน์ต่างๆที่ได้จากการปรับโครงสร้างที่ประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม 2555 &nb sp; เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 158 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 250 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 6.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว ส่วนรายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 อยู่ที่ 372 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 380 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การซื้อหุ้นคืน ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2555 มอนสเตอร์ได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 3.0 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ย 8.48 ดอลลาร์/หุ้น มูลค่ารวมทั้งหมด 26 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และมีหุ้นประมาณ 149 ล้านดอลลาร์เหลืออยู่ในโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของบริษัท ผลประกอบการช่วง 6 เดือน (เพื่อเปรียบเทียบ: รายได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในระยะเวลา 6 เดือนซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไม่นับรวมผลกระทบจาก arbitrage lead generation activity มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์) มอนสเตอร์ เวิลด์ไวด์ มีรายได้รวม 483 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 509 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือลดลง 5% โดยแบ่งเป็นรายได้ของธุรกิจจัดหางาน 444 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% จาก 464 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และรายได้จากการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 39 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 45 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับกำไรของบริษัทอยู่ที่ 8.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.07 ดอลลาร์/หุ้น เทียบกับ 11 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์/หุ้นเมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทนำเสนอแนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทนำเสนอแนวโน้มทางธุรกิจโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลคาดการณ์ต่างๆ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2555 แนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2 555 ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุโรป รวมถึงผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน ยอดทำสัญญาในไตรมาส 3 จึงมีแนวโน้มว่าอาจทรงตัวไปจนถึงลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ซึ่งยอดทำสัญญาอยู่ที่ระดับ 264 ล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้ในไตรมาส 3 คาดว่าจะลดลงราว 6%-12% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ที่มีรายได้ 259 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรไตรมาส 3 น่าจะอยู่ระหว่าง 0.02-0.07 ดอลลาร์/หุ้น เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ที่มีกำไรต่อหุ้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป 0.13 ดอลลาร์ หมายเหตุ: ข้อความต่างๆในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีต อาทิ ข้อความเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท แนวโน้มและผลการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายภายใต้มาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ปีพ.ศ.2476 และตามมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ปีพ.ศ.2477 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ดังนั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่าง อย่างมากจากที่กล่าวถึงหรือกล่าวเป็นนัย ไว้ ณ ที่นี้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทจะบรรลุเป้าหมายตามที่คาดการณ์ ทั้งในด้านยอดทำสัญญา รายได้ หรือกำไรต่อหุ้น สำหรับช่วงไตรมาส 3 ของปี 2555 ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงหรือกล่าวเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีอยู่หลายประการ อาทิ เศรษฐกิจและสภาพการณ์อื่นๆในตลาดที่เราทำธุรกิจ ความเสี่ยงของการซื้อกิจการหรือการสละสิทธิ์ การแข่งขัน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่กล่าวถึงในรายงาน Form 10-K และเอกสารอื่นๆที่เรายื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการพิจารณาได้ถูกรวมในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้เพื่อเป็นการอ้างอิง ปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนดผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทนั้น อยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมหรือคาดการณ์ของทีมบริหาร ดังนั้นผู้อ่านไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป เนื่องจากเป็นมุมมองของทีมบริหาร ณ วันที่มีการเผยแพร่ข่าวเท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการทบทวนหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือเขียนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้ นมาใหม่ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ใหม่ในอนาคต หรือความเปลี่ยนแปลงอื่นใดก็ตาม การประชุมทางโทรศัพท์และประชุมสดผ่านเว็บแคสต์ ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555 ถูกนำมาหารือในการประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสของมอนสเตอร์ เวิลด์ไวด์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 น.ตามเวลา ET และสามารถร่วมการประชุมสดผ่านเว็บแคสต์ได้ที่หัวข้อ Investor Relations บนเว็บไซต์ http://ir.monster.com หากต้องการร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อหมายเลข (888) 696-1396 หรือ (706) 758-9636 โดยใช้หมายเลขอ้างอิง ID#93621252 นอกจากนั้นยังมีการฉายสไลด์ประกอบระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถดูได้แบบสดๆผ่านเว็บแคสต์ และสามารถเข้าถึงเอกสารการนำเสนอในรูปแบบ PDF ได้โดยตรงที่ http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q2 2012 earning slide final.pdf หรือผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://ir.monster.com &nbs p; บริษัทยังมีข้อมูลการเงินเพิ่มเติมซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยตรงที่ http://www.about-monster.com/sites/default/files/MWWQ2FinancialSupplements_0.PDF หรือผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://ir.monster.com หากต้องการฟังการประชุมซ้ำ กรุณาติดต่อหมายเลข (855) 859-2056 หรือ (404) 537-3406 โดยใช้หมายเลขอ้างอิง ID#93621252 เลขหมายนี้สามารถใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เกี่ยวกับ มอนสเตอร์ เวิลด์ไวด์ มอนสเตอร์ เวิลด์ไวด์ อิงค์ (NYSE: MWW) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ มอนสเตอร์ เป็นผู้นำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอโอกาสการทำงานให้แก่ผู้คนมากมาย ทั้งทางเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ มอนสเตอร์ช่วยให้หลายบริษัทได้เจอกับคนที่เหมาะกับงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกในการจับคู่คนที่ใช่กับงานที่ใช่ ด้วยการดำเนินธุรกิจใน 55 ประเทศทั่วโ ลก มอนสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้หางานที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมถึงให้คำแนะนำด้านอาชีพกับผู้คนทั่วโลก นอกจากนั้นยังดึงดูดผู้ชมจำนวนมากที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาสู่ผู้ลงโฆษณา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมได้ที่ www.monster.com และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ http://about-monster.com หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้หลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไป ตามหลักการบัญชีทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปิดเผยผลประกอบการ หลักการวัดผลประเภทนี้ไม่สอดคล้องและไม่ได้เป็นทางเลือกของหลักการบัญชีทั่ว ไป (GAAP) และอาจแตกต่างกับการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป ของบริษัทอื่น มอนสเตอร์เชื่อว่าการนำเสนอการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการ บัญชีทั่วไป จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและนั กลงทุน ทั้งในแง่ของแนวโน้มทางธุรกิจและการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัท รายได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน กำไรจากการดำเนินงาน กำไรหรือขาดทุนสุทธิ และกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป ทั้งหมดไม่รวม pro-forma adjustments ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชย, ค่าโรงงานและการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการปรับโครงสร้างในปี 2555, ต้นทุนที่เกิดจากการทบทวนกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ, เงินชดเชยจากอดีตผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อ หุ้นของบริษัท, การปรับมูลค่าให้เหมาะสมกับรายได้รับล่วงหน้าจากการซื้อกิจการ HotJobs, ค่าชดเชยในการลดจำนวนพนักงานทั่วโลก, ต้นทุนการซื้อและควบรวมกิจการจากการซื้อกิจการ HotJobs, ค่าโรงงานอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ให้เช่าบนโรงงานเดิม และกำไรจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริษัทใช้หลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปเหล่า นี้ ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ใช้ในก ารพิจารณาผลผลการดำเนินงานภายใต้แผนจ่ายค่าชดเชยของบริษัท หลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปเหล่านี้ และอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับหลักการในชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หมายถึงกำไรหรือขาดทุนสุทธิก่อนหักรายได้จากดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือสวัสดิการ, กำไรหรือขาดทุนสุทธิใน equity interests, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย, ค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดและต้นทุนการปรับโครงสร้างที่ไม่ใช่เงินสด บริษัทเห็นว่า EBITDA เป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุนในการประเมินผลการ ดำเนินงาน EBITDA เป็นหลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับหลักการในชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (OIBDA) หมายถึงกำไร หรือขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา, ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไร้สภาพ, ค่าตัดจำหน่ายค่าชดเชยมูลค่าหุ้นและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดอันเกี่ยวข้อง กับโครงการปรับโครงสร้างของบริษัท บริษัทเห็นว่า OIBDA เป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน หลักการนี้ขจัดผลกระทบจากค่าเสื่อมราคา, ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไร้สภาพ, ค่าตัดจำหน่ายค่าชดเชยมูลค่าหุ้นและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดอันเกี่ยวข้อง กับโครงการปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นประจำ ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุนในการประเมินผลการ ดำเนินงาน OIBDA เป็นหลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับหลักการในชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น ยอดทำสัญญาแสดงให้เห็นการทำสัญญาที่ได้รับในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของเงินดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระหมายถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ลบรายจ่ายฝ่ายทุน กระแสเงินสดอิสระเป็นปัจจัยชี้วัดสภาพคล่องและให้ข้อมูลที่มี ประโยชน์เกี่ยว กับความสามารถของบริษัทในการสร้างเงินสดหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ อุปกรณ์ กระแสเงินสดอิสระ ณ ที่นี้ เป็นหลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับหลักการในชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น กระแสเงินสดอิสระไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงของสถานะเงินสด ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ และไม่ควรนำมาใช้ชี้วัดแทนหลักการที่ใช้วัดสถานะเงินสดจริงๆ เงินสดสุทธิและหลักทรัพย์สุทธิหมายถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บวกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดระยะสั้น ลบหนี้โดยรวม สภาพคล่องโดยรวมหมายถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บวกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดระยะสั้น บวก unused borrowings ภายใต้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทเห็นว่าเงินสดสุทธิและหลักทรัพย์สุทธิรวมถึงสภาพคล่องโดยรวม เป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดสภาพคล่องและความสามารถของบริษัทในการทำตามข้อ กำหนดต่างๆ นอกจากนั้นบริษัทยังใช้เงินสดสุทธิและหลักทรัพย์สุทธิรวมถึงสภาพคล่องโดยรวม ร่วมกับหลักการอื่นๆ ในการประ เมินทางเลือกในการใช้เงินทุน เงินสดสุทธิและหลักทรัพย์สุทธิรวมถึงสภาพคล่องโดยรวม ณ ที่นี้ เป็นหลักการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับหลักการในชื่อเดียวกันของบริษัทอื่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode