กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1730 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (30กรกฏาคม 2555)เวลา 10.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2555 ณห้องประชุม 203ชั้น 2กรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและพัสดุกลางสพท.เป็นคณะทำงานและเลขานุการฯซึ่งคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนสำนัก/กองส่วนกลางได้ร่วมกันพิจารณาถึงแผนและมาตรการประหยัดพลังงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555ให้ทุกหน่วยงานราชการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20มีนาคม 2555ที่ให้หน่วยราชการดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ10เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ที่มีมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ รวมทั้งกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่ 12 ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ทุกสำนัก/กองในส่วนกลางทั้งหมด ไปจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ของตนเองและเร่งดำเนินการรณรงค์ลดการใช้พลังงานตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2555 ของ กปส.ตามมติที่ประชุมต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode