กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

เมื่อวานนี้(๒๖ ก.ค. ๕๕) เวลา (๘.๐๐น.) ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี(นายอนันต์ศักดิ์  บุญเครือพันธุ์) เป็นประธานพิธีเปิดจัดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดปทุม  ณ.ห้องออร์คิด โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปารีสอร์ท ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

การอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ จำนวน ๗๐ คน เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบกับสาธารณภัยและภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยการรับมือกับสาธารณภัย และวิธีการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ มาตรการของรัฐบาลในการเฝ้าระวังป้องกันภัย     การช่วยเหลือฟื้นฟู ที่เกิดจากสาธารณภัยและภาวะวิกฤติต่าง ๆ ตลอดทั้งข่าวสารการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งการอบรมมีทั้งการบรรยายสาระความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภัยพิบัติจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ตลอดจนการเสวนาบทบาทสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ

                การประชุมเพื่อตระหนักและให้ความสำคัญในการสื่อสารประขาสัมพันธ์สาธารณภัย และภาวะวิกฤติโดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคลภายในท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode