กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน

วันที่ 27 ก.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน 108 อาชีพ เพื่อให้บริการ คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย และยึดอายุการใช้งาน
                   ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางทราย นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน 108 อาชีพ ซึ่งวิทยาลัยสารพัด ช่างชลบุรี ได้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งนับว่าได้เกิดประโยชน์กับ ชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการพัฒนายกระดับช่างชุมชน การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชน การส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน และให้บริการ วิชาชีพแก่ชุมชน ตลอดจนให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนา ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน ครัวเรือนลดรายจ่าย และยึดอายุการใช้งาน ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการซ่อมบำรุง เครื่องมืออุปกรณ์ การพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์การผลิต ให้สามารถนำไป ประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนด้วย
 ......................
นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว
27 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode