กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัดวิชิตสังฆาราม เชิญชวน สักการะบูชา พระบรมสารีรกิธาตุ ๙ ประเทศ

วันที่ 27 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 498 คน)
 
ขอเชิญร่วมพิธีโครงการมหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี และ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

     ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและบริการสังคมนานาชาติ
โดยพระมหา ดร.พระครูปลัดโสภิตถิรธัมโม (โชติกุล) ประธานมูลนิธิฯ
ได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี
และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสแห่งปีปีมหามงคล ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก 9 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสหภาพพม่า ประเทศเนปาล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศภูฏาน
และประเทศไทย เพื่อมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา
ณ มหามณฑลพิธี วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕๕
นอกจากนี้สามารถรับแจกน้ำพระพุทธมนต์ จาก ๙ ประเทศ ฟรี ตลอดงาน
 
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode