กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานประสานความร่วมมือ กสทช. ฯ นำคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าพบประธานอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช.

วันที่ 26 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1494 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (26กรกฏาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้นำคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 คนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ เข้าพบนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และพันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ณ อาคารประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. เพื่อรับทราบหลักการและแนวทางในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯและแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานของกรมประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปถึงความเห็นของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของ กปส.ในระหว่างที่ กสทช. กำลังจัดการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ โดยขอให้ กปส.ดำเนินงานในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์หลักของชาติต่อไปได้ในข้อที่ไม่ขัดต่อ พรบ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฯ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode