กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ประจวบฯเร่งสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่งพัฒนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ  พร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้ตระหนักว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว ประชาชนชนควรรู้เท่าทันสถานการณ์   ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

               เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่  26  กรกฎาคม  2555  ที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะหลัก รีสอร์ท  อ.เมือง

 จ.ประจวบฯ  นายสิริวุฒิ  เหมทัต  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ โดยมีสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ  เสียงตามสาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาประมาณ  70 คน ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก  นายนภดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมเสวนา  ดำเนินการอภิปรายโดยนายรวีโรจน์  ส่องศรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เมื่อปี 2554  ประกอบกับเหตุการณ์         สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะ 4 – 5  ปีที่ผ่านมา เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาการจราจร เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น ภัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่พี่น้องประชาชน จึงได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดจากสาธารณภัยและภาวะวิกฤติต่าง ๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมมือกันเฝ้าระวังภัย และเตรียมรับมือภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างมากขึ้น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode