กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
อินโฟซิสเปิดตัวข้อเสนอใหม่ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
 
          บังกาลอร์ อินเดีย, นิวยอร์ก, ลอนดอน และซิดนีย์--26 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์—เฟิร์สท์คอลล์ / อินโฟเควสท์

          บริการทดสอบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับประกันความพร้อมสำหรับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอที

          อินโฟซิส (Infosys) ผู้นำระดับโลกด้านที่ปรึกษาและเทคโนโลยี เปิดตัวข้อเสนอใหม่สำหรับการทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน โดยข้อเสนอดังกล่าวประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลายที่ครอบคลุมวัฏจักรของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด นับตั้งแต่การติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่และการรวมระบบไปจนถึงการย้ายข้อมูลและการทำงาน บริษัทต่างๆ สามารถใช้บริการเหล่านี้เพื่อดำเนินการทดสอบแบบครบวงจรและรับประกันความพร้อมของธุรกิจตลอดจนประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กรในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่างๆ เช่น การรวมศูนย์ข้อมูล การสร้างระบบเสมือนจริง และการยกระดับเทคโนโลยี

          โรนา ชูชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การทดสอบและบริหารการให้บริการ และ IDC กล่าวถึงความจำเป็นของบริการในข้อเสนอใหม่ว่า "เนื่องจากองค์กรธุรกิจถูกท้าทายจากการนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้นมาใช้ ซึ่งรวมไปถึง การสร้างระบบเสมือนจริง การส่งข้อมูล และการปรับปรุงที่โครงสร้างภายในศูนย์ข้อมูลได้เปลี่ยนแปลงไป บริการการทดสอบโครงสร้างพื้นฐานแบบเอ็นด์-ทู-เอ็นด์ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการบริหาร ประเมินความเสี่ยง การกำหนดค่าต่างๆ ความปลอดภัย อินเทอร์เฟซ และการทดสอบประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายงานเพื่อให้สอดคล้องกับความซับซ้อนในหลายมิติของโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรและแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ขยายตัวขึ้น”

          จันทราเชการ์ คาคาล รองประธานอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการด้านไอทีระดับโลก กล่าวว่า "การทดสอบโครงสร้างพื้นฐานเป็นนวัตกรรมที่การให้บริการหลัก 2 อย่างของเรามาบรรจบกัน ได้แก่ การบริหารและการทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในเรื่องการทำงานร่วมกันของวิวัฒนาการต่างๆ ของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราผลักดันความน่าเชื่อถือในโครงสร้างไอทีไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้น เราได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากลูกค้าหลายรายสำหรับข้อเสนอนี้ และได้เริ่มช่วยเหลือหลายองค์กรในหลายๆ ประเทศและอุตสาหกรรมไปบ้างแล้ว”

          จากการประเมินในหลากหลายอุตสาหกรรมนั้น ต้นทุนของศูนย์ข้อมูลที่เกิดจากช่วงเวลาที่ระบบไม่ทำงานจะอยู่ในช่วง 80,000-500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ การทดสอบโครงสร้างพื้นฐานของอินโฟซิส จะช่วยลดปริมาณการล่มของระบบและต้นทุนดังกล่าว สามารถเยี่ยมชมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.infosys.com/IT-services/infrastructure-management-services/service-offerings/Page/infastructure-testing-services.aspx 

          เกี่ยวกับอินโฟซิส

          องค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกหลายแห่งได้พึ่งพาพนักงาน 151,000 คนของอินโฟซิสในการนำเสนอมูลค่าทางธุรกิจที่สามารถประเมินผลได้ อินโฟซิสให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ บริการเอาท์ซอร์ส เพื่อช่วยลูกค้าใน 30 ประเทศพัฒนาองค์กรแห่งอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโฟซิส (NASDAQ: INFY) สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.infosys.com 

          คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Safe Harbor)

          สถานะบางประเด็นที่เกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตของอินโฟซิสในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเพียงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นแตกต่างไปจากแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในแถลงการณ์นี้ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความผันผวนของรายได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถของอินโฟซิสในการบริหารการเติบโต ความรุนแรงของการแข่งขันในการให้บริการด้านไอทีซึ่งรวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบด้านต้นทุนของอินโฟซิส การปรับเพิ่มค่าแรงในอินเดีย ความสามารถของอินโฟซิสในการดึงดูดและดึงพนักงานที่มีทักษะสูงไว้กับบริษัท ระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดกรอบเวลาและราคาที่ชัดเจน การเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้า การควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง การให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม ความสามารถของอินโฟซิสในการดำเนินงานในต่างประเทศ อุปสงค์ด้านไอทีที่ลดลงในพื้นที่สำคัญที่อินโฟซิสดำเนินงาน ภาวะติดขัดหรือความล้มเหลวของโครงข่ายโทรคมนาคม ความสามารถของอินโฟซิสในการรวมระบบที่ซื้อมาเพิ่มใหม่และการซื้อกิจการใหม่ หนี้สินที่เกิดจากความเสียหายจากการให้บริการตามสัญญาของอินโฟซิส ความสำเร็จของบริษัทที่อินโฟซิสได้เข้าไปลงทุนเชิงกลยุทธ์ การยกเลิกหรือการหมดอายุของมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการคลังของรัฐบาล ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งในภูมิภาค ข้อจำกัดทางกฎหมายในการเพิ่มทุนหรือการซื้อกิจการภายนอกประเทศอินเดีย และ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอินโฟซิสและภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไอที สำหรับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของอินโฟซิสได้อธิบายอย่างละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึง Annual Report ใน Form 20-F สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555, 31 ธันวาคม 2554 และ 30 มิถุนายน 2555 สามารถดูรายละเอียดของเอกสารเหล่านี้ได้ที่ http://www.sec.gov อินโฟซิสอาจแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ซึ่งรวมไปถึงแถลงการณ์ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในรายงานต่อผู้ถือหุ้น อินโฟซิสไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาของแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าให้ทันสมัยตลอดเวลาหรือในนามของบริษัท

          แหล่งข่าว: อินโฟซิสเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode