กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลตำบลท่าลี่ฝึกทบทวน อปพร.

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
 
นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ เปิดเผยว่า ในการรับมือกับสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของประชาชน ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด เทศบาลตำบลท่าลี่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย สมาชิก อปพร. พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแทนชุมชน จำนวน 60 คน ซึ่งก็ได้มีการฝึกการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้อต้น และการระงับเหตุอัคคีภัย การทดสอบขวัญและกำลังใจ (โดดหอ) โดยฝึกจากสถานการณ์จริง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ฝึกจากหน่วยฝึกนักเรียนศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเลย นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ กล่าวว่า ในการฝึกทบทวนความรู้ เพิ่มทักษะในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปเป็นพลังมวลชนให้มีความพร้อมสร้างเครือข่าย ในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยความรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode