กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด” รุ่นที่ 1 ของ กปส.

วันที่ 25 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1480 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (25 กรกฏาคม 2555) เวลา 10.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โดยมีนายยุทธนา เทียมพงศ์ ผู้อำนวยการกองกฏหมายและระเบียบ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ที่กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองกฏหมายและระเบียบจัดฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฏหมาย ระเบียบวินัยข้าราชการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคการสอบสวน ตลอดจนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode