กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการกระชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร กปส.รอบที่ 2 (เม.ย.- ก.ย.55)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

วันที่ 24 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1483 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (24 กรกฏาคม 2555)เวลา 13.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกปส.รอบที่ 2 (ม.ย.-ก.ย.2555)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ณห้องประชุม 211Aโดยมีผอ.สนผ.,ผอ.ส่วนแผนงานและโครงการ,ผอ.ส่วนประเมินผลในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดฯกับหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของรปส เตือนใจฯได้แก่ กกจ.,สลก.,ศสช.,กกร.,กพร.,และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตัวชี้วัดระดับองค์การ(Organizational Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกปส.รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode