กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ระบบประกันสุขภาพผ่านระบบสมาร์ทเฮลท์

วันที่ 24 ก.ค. 2555 )
 
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายสมาร์ทเฮลท์ (SMART Health) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายสมาร์ทเฮลท์ (SMART Health) นายแพทย์พิเชฎฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้ออกนโยบายสมาร์ทเฮลท์ (SMART Health) "มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ มียาดีใช้เพียงพอ ไม่รอรักษานาน จัดการโรคเรื้อรัง” นโยบายสมาร์ทเฮลท์ (SMART Health) "มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ก็เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจ ไว้ใจ มีที่พึ่ง มีที่ปรึกษา มีมิตรที่เป็นหมอ อยู่ในชุมชนเดียวกัน ช่วยลดช่องว่างระหว่างหมอกับประชาชน เมื่อเจ็บป่วย จะมีหมอที่ดูแลประจำ ซึ่งรู้ปัญหาสุขภาพครบถ้วน เป็นองค์รวม และดำเนินการประสานสนับสนุนการส่งต่อไปรักษาที่เหมาะสม และการส่งกลับได้ โดยมีเป้าหมายให้มีหมอครบทุกครอบครัวในปี 2558 ส่วน "มียาดีใช้เพียงพอ” คือเพื่อให้ประชาชนได้รับยาดี ที่จำเป็น เหมาะสมกับความเจ็บป่วย ทั้งยารักษาโรคทั่วไป และยาที่มีราคาสูง ทุกสิทธิไม่แตกต่างกัน และมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก "ไม่ต้องรอรักษานาน” เมื่อเจ็บป่วยโรคทั่วไป ประชาชนไปรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ได้รับบริการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน และ "จัดการโรคเรื้อรัง” คือประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลป้องกันไม่ให้เป็นโรคเรื้องรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือพบโรคในระยะแรก รักษาได้ง่าย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่รุนแรงขึ้น และประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode