กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมติดตามความก้าวหน้ารายงานผลการเยียวยาผุ้ประสบอุทกภัยผ่านวีดีโอทางไกล

วันที่ 24 ก.ค. 2555 )
 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านVDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ศบภ.)ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านVDO Conference ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในวันนี้ ( ๒๔ กค ๒๕๕๕)เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้องดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านVDO Conference จากนายประชา เตรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารระดับสูงExecutive information System:Eis จากระบบ PMOC FLOODสำหรับใช้เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่อง ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตาม ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เห็นชอบการจัดทำระบบการติดตามความก้าวหน้าของการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ http://www.pmocflood.com/ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย ให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตาม มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายกลุ่มเป้าหมาย ตามเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของทุกมาตรการ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดทำและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบติดตามและรายงานผลความก้าว หน้าโครงการฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขากสถานการณ์อุทกภัย โดยการนำข้อมูลในส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ วงเงินจัดสรร จำนวนโครงการและรหัสงบประมาณจากระบบ E-Budgeting ของสำนักงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางมาเชื่อมโยงให้ส่วนราชการและจังหวัดดำเนินการโดยให้รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย ภายในวันที่ 30-31 ของทุกเดือน ทาง Web link ผ่านทางหน้าจอของ http://www.pmocflood.com/ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ผ่านทาง Web From และ E-From ในระบบ GFMIS Web Online ของกรมบัญชีกลางข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ(WebFrom) ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode