กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบรมนักเรียนช่วยห้องสมุด

วันที่ 24 ก.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดโครงการอบรมนักเรียนช่วยห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555
                ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นายพูนศักดิ์ วงษ์สะอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดอบรมนักเรียนช่วยห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ครูบรรณารักษ์มีภาระเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการอบรมนักเรียนช่วยห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องสมุด มีความรู้ด้านงานห้องสมุด และฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งแบ่งเบาภาระของครูบรรณารักษ์และยังได้ความรู้ของการจัดระบบของห้องสุดแบบสากล โดยมีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 56 คน
........................
นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว 24 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode