กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชเปิดนิทรรศการเพื่อเสนองานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 23 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ"นิทรรศการเพื่อเสนองานสหกิจศึกษา" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน จากนั้นจึงเป็นการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณลักษณะ นักศึกษาด้วยสหกิจศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง "การพัฒนา คุณลักษณะนักศึกษาด้วยสหกิจศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ"โดย คุณฐิติรัชต์ พนัสพิบูล จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการ นำร่องสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งในระดับเครือข่าย และได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายในปี 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยจึงสานต่อเพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา ในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพสอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่ "สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน"เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode