กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต. ขยายเวลายกเลิกการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 22 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขยายเวลาการขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ถึง 31 ธันวาคม นี้ 

               นายสมปอง  ตั้งเริก  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรไว้  เมื่อครั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่  23  ธันวาคม  2550  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  วันที่ 2 มีนาคม 2551  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่ 3 กรกฎาคม  2554  ซึ่งขณะนี้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดหรือประเทศที่ได้ลงทะเบียนไว้  มีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าว  เพื่อให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้  ถึงวันที่  30 ธันวาคม  2554 นั้น

                เนื่องจาก  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าว  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2555  ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าวได้  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เลขที่ 133/8  ถนนสุขใจ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  032 – 603573 ต่อ 102,120
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode