กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก หลังพบผู้ป่วย 146 ราย

วันที่ 22 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก  หลังพบผู้ป่วยแล้ว 146 ราย  ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก  แจ้งเตือนโรงเรียนหากพบมีนักเรียนป่วยให้ปิดโรงเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

               นายแพทย์พิภพ  เจนสุทธิเวชกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า  จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กรกฎาคม 2555  พบผู้ป่วยโรคมือ  เท้า  ปากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วจำนวน 146 ราย  อัตราป่วย 28.65  ต่อแสนประชากร  แต่ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 0 – 4 ปี  อัตราป่วย 396.9 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และ 10 – 14 ปี  อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.สามร้อยยอด  อัตราป่วย 63.51 ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือ อ.ทับสะแก  อ.บางสะพาน  อ.บางสะพานน้อย  อ.เมืองฯ  อ.ปราณบุรี  อ.กุยบุรี  และ อ.หัวหิน

                ล่าสุด  พบการระบาดของโรคมือ เท้า  ปาก  ในโรงเรียนอนุบาลค่ายธนะรัชต์  3 ราย    โรงเรียนบ้านหนองหอย  4 ราย เป็นชาวพม่า 2 ราย  อาการไม่รุนแรง  อ.ปราณบุรี  ศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวตาลแถว  อ.สามร้อยยอด  4 ราย  โรงเรียนห้วยน้ำพุ  อ.เมืองฯ จำนวน 1 ราย  อ.บางสะพานพบผู้ป่วยจำนวน 11 ราย  เบื้องต้นโรงเรียนที่พบว่ามีนักเรียนป่วยได้ทำความสะอาดห้องเรียน  และสิ่งของเครื่องใช้  พร้อมปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ก.ค. 2555

                ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคมือ  เท้า  ปากในขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง  แต่การที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง  ก็มีผลกระทบต่อเด็กรวมถึงโรงเรียนและผู้ปกครอง  และเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคยังทำให้เกิดอาการอื่นๆที่หลากหลาย  ดังนั้นส่วนหนึ่งเด็กที่ป่วยจะมีทั้งแผลในปาก  ร่วมกับตุ่มน้ำที่มือ  เท้า  และอาจพบที่ก้นด้วย  แต่บางรายมีแผลในปากเพียงอย่างเดียว  ทำให้ครูและผู้ปกครองไม่ได้แยกเด็กเหล่านี้ออกจากกลุ่มเพื่อน  ในขณะที่เด็กบางรายเริ่มด้วยอาการไข้นำก่อน 1 วัน  ซึ่งในช่วงที่เป็นไข้เด็กสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นๆได้  ดังนั้นเมื่อพบเด็กที่มีอาการดังกล่าว  พยายามให้เด็กหยุดเรียนจนครบ  1  สัปดาห์นับจากวันเริ่มป่วย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode