กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

วันที่ 19 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำเหล่าข้าราชการ  ประชาชน  ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษา  ร่วมงานเกือบ 1 พันคน ร่วมโครงการ "ประจวบคีรีขันธ์รวมพลัง หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง” โดยได้พร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นได้เดินขบวนรณรงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ โดยรอบเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

               เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่  19  กรกฎาคม  2555  ที่บริเวณลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ประจวบคีรีขันธ์รวมพลัง หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง” โดยมี นางปรียา ศรีวัฒนตระกูล นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษาร่วมงานเกือบ 1 พันคน โดยได้พร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นได้เดินขบวนรณรงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ โดยรอบเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงขึ้น ตามรอยพระบาทที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรี ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุน สหประชาชาติ  เพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟม ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น UN Women (ยูเอ็น วูเม็น) หรือองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ โดยพระองค์ท่านได้ทรงมอบหมายให้สำนักอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ  และด้วยพระอัจฉริยภาพและพระบารมีของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงเป็นองค์นำในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นว่า การกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเข้าใจต่อปัญหาและแนวทางแก้ไข และกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีขึ้นในจังหวัดจ่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้โมบายกระดิ่งจำนวน 100,000 อัน ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประธานให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกครัวเรือน โดยคาดหวังว่าเสียงของโมบายกระดิ่งจะเป็นการเตือนให้คนในครัวเรือนมีสติ ย้ำคิด ย้ำทำ และไม่กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นในทุกรูปแบบ

 

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ระบุว่า การจัดงาน "ประจวบคีรีขันธ์รวมพลัง หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง” ในครั้งนี้ เป็นพลังสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจ และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อร่วมใจกันยุติการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง  ที่ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นปัญหาสังคม ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไป และ หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ขอได้อย่ากลัวการที่จะให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เพราะการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงผู้ถูกกระทำรุนแรง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode