กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด รักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย

วันที่ 19 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประกันสังคม
 
ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด รักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กับนโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลรักษาคุณภาพเท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุน เผยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีทางเลือกมากขึ้น หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารับบริการใน รพ.ใกล้ที่เกิดเหตุ จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย ลดขั้นตอน ไม่ต้องมาเบิกจ่ายให้เกิดความยุ่งยาก 
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการ ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรมตามสิทธิของผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุนทั้งระบบกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหนไปที่นั้น”ด้วยระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล ไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลา ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพเท่าเทียมกันนั้น
          จากนโยบายดังกล่าวผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น คือผู้ประกันตนจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หรือฉุกเฉินรุนแรง และเข้ารับบริการในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ก็จะได้รับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และไม่ต้องสำรองเงินจ่าย รวมทั้งไม่ต้องมายื่นขอเบิกเงินจากสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นการลดขั้นตอนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากกับผู้ประกันตนด้วย อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลในความตกลงของสำนักงานประกันสังคม โดยกันเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนมาบริหารจัดการจำนวน 4,460 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประกันตนที่เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลกรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ประกันตนจะเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลใดก็ตาม เพราะสำนักงานประกันสังคม จะเป็นเจ้าภาพในการดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยไม่กระทบกับต้นทุนการรักษาของโรงพยาบาลด้วย แต่อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการควบคุมกำกับคุณภาพของโรงพยาบาล โดยในปี 2555 นี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดทีมคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์และการพยาบาล ออกตรวจประเมินเวชระเบียน เน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคการรักษาการจ่ายยา ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะยังคงพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
......................................................................
กระทรวงแรงงาน สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง หรือที่ www.sso.go.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode