กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.)

วันที่ 18 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1900 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(18 กรกฏาคม 2555)เวลา 15.00น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ 2 /2555 ณ. ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายอนุสรณ์ อัครนิติ นฟส.เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ทำหน้าที่เลขานุการฯ นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ รวมทั้งโครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม)ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี ของสำนัก/กองต่าง ๆ ได้แก่ ส.ปชส.ตาก,สวท.ชลบุรี, สปต.,ลนก.,สปข.6, สปช.และศสช. ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบทุกรายการ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขให้หน่วยงานที่ขออนุมัติได้มีการต่อรองราคาลงให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีฯ และขอให้มีการต่อรองให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบที่มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศฯเพื่อทดแทนของเดิมจำนวน 147 เครื่องของศสช.ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,000,000.00บาทจากทางรัฐสภาแล้วนั้น ก็ขอให้ดำเนินการโดยยึดหลักการเดียวกัน.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode