กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์ ( ด้านกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล )

วันที่ 18 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1216 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (18กรกฏาคม 2555)เวลา 11.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์ (ด้านกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล) ครั้งที่ 2 / 2555 ณห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสาวกันยรัตน์ เที่ยงน้อย หัวหน้าฝ่ายบรรจุและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการกล่าวรายงานฯ ถึงประเด็นการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์และพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการมาใช้ระบบ PM.(Performance Management) และประเมินโดยใช้แบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับ เหมือนเช่นการประเมินของข้าราชการโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐาน เสมอภาคและเป็นธรรมต่อพนักงานราชการผู้รับการประเมินทุกคน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินฯ ปร.1, ปร. 2 ฯลฯ ของทั้งข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ เพื่อให้มีความกระชับ ครอบคลุมและยุ่งยากซ้ำซ้อนน้อยลง อันจะก่อให้เกิดความสะดวกแก่การส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ กปส.มากยิ่งขึ้นโดยที่ยังคงเนื้อหาของการรายงานตามระเบียบที่ กพ. กำหนดทุกประการ.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode