กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบดำเนินงานฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 17 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1483 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (17 ก.ค. 55) เวลา 15.00.น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบดำเนินงานฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช่จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 3401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้พิจารณาจัดตั้งงบเพื่อขอรับการจัดสรรในคณะอนุกรรมาธิการฯ นี้ ประกอบด้วย งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 379,848,200.00 บาท ,งบอุดหนุน จำนวนเงิน 847,600.00 บาท,และรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 53,938,400.00บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 435,534,200.00บาทซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ขอตัดลดงบประมาณลงจำนวน 26,000,000.00บาทภายหลังจากการชี้แจงถึงความจำเป็นในการใช้งบประมาณเพื่อปฏิบัติราชการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและประเทศชาติในภาพรวมตามที่ขอรับการสนับสนุนจัดสรรฯ ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางเตือนใจ สินธุวณิก จึงได้ต่อรองคณะอนุกรรมาธิการฯ ฯ ขอตัดลดงบประมาณลงเพียงจำนวน 5,000,000.00บาทซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้กรุณาอนุมัติตัดลดงบประมาณลงตามที่ขอต่อรอง สรุป กรมประชาสัมพันธ์ได้รับเงินงบดำเนินงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวนทั้งสิ้น 430,534,200.00 บาท
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode