กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
มูลนิธิแอ๊บบอตมอบเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้กองทุนระหว่างประเทศเพื่อเด็กหญิงและสตรี มุ่งสร้างเสริมพลังให้กับสตรีในพม่า

วันที่ 17 ก.ค. 2555 )
 
          แอ๊บบอต พาร์ค, อิลลินอยส์--16 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์ / อินโฟเควสท์

          มูลนิธิแอ๊บบอต (Abbott Fund) เป็นมูลนิธิแห่งแรกๆที่ดำเนินโครงการในพม่า ซึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโครงการนี้ จะให้การสนับสนุนองค์กรระดับรากหญ้าในการสร้างโอกาสทางสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ

          มูลนิธิแอ๊บบอต ซึ่งเป็นมูลนิธิของบริษัท แอ๊บบอต (NYSE: ABT) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับโลก ประกาศว่า ทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อเด็กหญิงและสตรี (International Fund for Women and Girls) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เพื่อเพิ่มพลังให้กับสตรีและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของชุมชนในประเทศพม่า ภายในระยะเวลา 2 ปีจากนี้ไป มูลนิธิแอ๊บบอตจะให้เงินทุนจำนวน 1 ล้านดอลลาร์แก่กองทุนระหว่างประเทศเพื่อเด็กหญิงและสตรี ซึ่งจะนำเงินดังกล่าวไปมอบให้แก่องค์กรระดับรากหญ้าหลายแห่งที่กำลังพยายามสร้างโอกาสทางสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจให้แก่สตรีในประเทศพม่า

          โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโครงการนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานด้านปัญหาสตรีทั่วโลกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้เดินทางเยือนพม่าเพื่อค้นหาความจริงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้แทนที่เดินทางเยือนพม่าประกอบด้วยตัวแทนจากมูลนิธิแอ๊บบอตและองค์กรเอกชนอื่นๆ ภายใต้การนำของเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ เมอลานน์ เวอร์เวียร์ (Melanne Verveer) คณะผู้แทนได้หารือร่วมกับนางออง ซาน ซู จี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ รวมถึงผู้นำและสมาชิกท่านอื่นๆของภาคประชาสังคม ในเรื่องของความท้าทายสำคัญๆที่พม่ากำลังเผชิญอยู่ นอกจากนั้นยังทำการประเมินโครงการระดับรากหญ้าหลายโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาโอกาสสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในประเทศพม่า

          "ความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ ได้หล่อหลอมให้ประชาชนชาวพม่าพัฒนาภาคประชาสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์และปรับตัวได้ดี” ท่านทูตเวอร์เวียร์ กล่าว "การที่โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมูลนิธิแอ๊บบอตให้การสนับสนุนองค์กรระดับรากหญ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนต่างๆมีศักยภาพมากขึ้น ในการสนับสนุนความก้าวหน้าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี”

          "ในการเดินทางเยือนพม่าครั้งล่าสุดพร้อมกับท่านทูตเวอร์เวียร์ เราได้พบกับสตรีหลายสิบคนที่เป็นผู้นำองค์กรระดับท้องถิ่น และทำประโยชน์อย่างมหาศาลเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของชุมชน” แคทเธอรีน พิคคัส (Katherine Pickus) รองประธานมูลนิธิแอ๊บบอต กล่าว "จุดมุ่งหมายของมูลนิธิแอ๊บบอตคือ การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรเหล่านี้ที่กำลังพยายามสร้างโอกาสทางสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจให้แก่สตรี ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น”

          เงินทุนทั้งหมดที่ได้จากการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ จะมอบให้แก่องค์กรต่างๆในพม่าที่บริหารงานโดยชาวพม่า โดยเน้นไปที่โครงการเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค การศึกษาและฝึกอบรม รวมถึงการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี ทั้งนี้ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อเด็กหญิงและสตรีจะเปิดเผยรายชื่อองค์กรที่ได้รับเงินทุนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

          ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แอ๊บบอตและมูลนิธิแอ๊บบอตได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวพม่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการมอบเงินบริจาคกว่า 600,000 ดอลลาร์เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยฟื้นฟูประเทศหลังไซโคลนนาร์กีสถล่มพม่า ขณะเดียวกันมูลนิธิแอ๊บบอตยังมอบเงินทุน 250,000 ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร CARE ซึ่งเน้นเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี นอกจากนั้นแอ๊บบอตยังบริจาควิตามินและยาปฏิชีวนะมูลค่า 386,000 ดอลลาร์ให้แก่องค์กร AmeriCares, Heart to Heart, Direct Relief International และ MAP International

          เกี่ยวกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อเด็กหญิงและสตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
          กองทุนระหว่างประเทศเพื่อเด็กหญิงและสตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ได้รับเงินทุนจากภาคเอกชน ทางกองทุนมุ่งมั่นที่จะให้เงินทุนอย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงจุด และส่งผลในวงกว้าง ให้แก่องค์กรนอกภาครัฐที่ทำงานอย่างขันแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของสตรีและเด็กหญิงทั่วโลก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีความพยายามที่จะยกระดับประเด็นสิทธิของสตรีและเด็กหญิง ให้เป็นส่วนสำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลกำไร

          เกี่ยวกับแอ๊บบอตและมูลนิธิแอ๊บบอต
          โครงการเพื่อสังคมของแอ๊บบอตและมูลนิธิแอ๊บบอตมุ่งเน้นขยายโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและยกระดับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงความต้องการของสตรีและเด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างหนึ่งที่เด่นชัดคือ ในอัฟกานิสถาน แอ๊บบอตและมูลนิธิแอ๊บบอตได้ทำงานร่วมกับองค์กร Direct Relief International และ Afghan Institute for Learning เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสตรีและเด็กหญิง ด้วยการฝึกอบรมนางพยาบาลผดุงครรภ์กว่า 60 คน รวมถึงให้การสนับสนุนคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงซึ่งต้องดูแลสตรีกว่า 100,000 คน และพัฒนาการศึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับสตรีและสมาชิกในครอบครัวรวมกว่า 600,000 ชีวิต

          แอ๊บบอต เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการดูแลสุขภาพ ที่มุ่งมั่นค้นคว้า พัฒนา ผลิต และทำตลาดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยรวมถึงอาหารทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์โรค บริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 91,000 คน และมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

          มูลนิธิแอ๊บบอตเป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2494 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประชาคมโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น ทางมูลนิธิให้เงินทุนแก่แนวคิดต่างๆที่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขยายโอกาสการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนทั่วโลก

          สามารถชมข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแอ๊บบอตได้ที่เว็บไซต์ http://www.abbott.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิแอ๊บบอต สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.abbottfund.orgเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode