กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบลงทุนของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันที่ 16 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1265 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (16ก.ค.2555)เวลา 17.00.น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นหัวหน้าคณะฯเข้าชี้แจงรายละเอียดการของบลงทุนของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ประชุมกรรมาธิการ 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้พิจารณาจัดตั้งงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556วงเงินจำนวน 185,300,000.บาท ประกอบด้วยงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างจำนวน 182,300,000.บาท และงบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3,000,000.บาทหลังจากการชี้แจงถึงรายละเอียดและความจำเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ในการใช้จ่ายงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างในภาพรวมแล้วนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะฯได้ต่อรองคณะอนุกรรมาธิการฯตัดลดงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่ดินฯลงเพียง10,000,000.บาท จากที่คณะอนุกรรมาธิการฯขอตัดลดลง 35,000,000.บาท ในส่วนของงบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง กรมประชาสัมพันธ์ตั้งงบลงทุนไว้ 3,000,000.บาทนั้นหลังจากการชี้แจงฯคณะอนุกรรมาธิการฯได้ให้ความกรุณาไม่ตัดลดงบลงทุนในส่วนนี้แต่อย่างใด สรุปว่ากรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวนทั้งสิ้น 172,300,000.บาท
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode