กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ม. ราชภัฏนครราชสีมา จับมือ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา MOU การดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มรนม.

วันที่ 16 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชน 9มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ นายแพทย์วิชัย ขัตยวิทยากุล นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรชำนาญการ และผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดำเนินการพัฒนากิจกรรม และสถานบริการระหว่างสองหน่วยงาน ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานครบทั้ง 5 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเป็น ผู้จัดหาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการ ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะส่งบุคลากรมาเพื่อดำเนินงานให้บริการ ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะทำให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพ ให้เหมาะสมกับบริบทของประชากรในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า และฝึกทักษะด้านการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการให้ บริการเชิงรุกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044-009009เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode