กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันที่ 13 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1481 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (13ก.ค.55)เวลา 10.00.น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 215-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ"โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”งบประมาณจำนวน 22,100,000.00 บาท ประกอบด้วย 3 โครงการได้แก่โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 15,600,000.00 บาท, โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท และ โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย จำนวนเงิน 5,000,000.00บาท สรุปว่าได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามที่ขอไว้โดยไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใด.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode