กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 11 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1511 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (11กรกฏาคม 2555)เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำ แก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยลำดับแรก นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ อุปนายกฯรักษาการ นายกสมาคมสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานประกาศเกียรติคุณข้าราชการในระดับบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามแนวทศพิธราชธรรมและคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ และมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ข้าราชการทั่วไปจะพึงยึดถือและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง โดยกำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำสำหรับข้าราชการพลเรือน รวม 5 สาย ได้แก่ สายตำแหน่งปลัดกระทรวง,สายตำแหน่งอธิบดี,สายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด,สายตำแหน่งอธิการบดี และสายตำแหน่งเอกอัครราชทูต ซึ่งในปี พ.ศ.2553-2554 มีผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ได้รับการพิจารณาประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode