กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 11 ก.ค. 2555 )
 
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ .ในวันนี้ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรยายพิเศษเพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชน ็นแนวทางใหนพันตรีอมร แก้วมูล รองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของชาติ มีความสำนึกในความเป็นไทย มีความเข้าใจในความเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึกของเยาวชนตลอดไป และสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนแห่งชาติ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน ๙๑๒ คนได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode