กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ 40/2555

วันที่ 10 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1630 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (10 กรกฏาคม 2555)เวลา 14.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. (IOC) ครั้งที่ 40/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก /กองที่เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ IOC พร้อมทั้งกำหนดประเด็นในการทำข่าวประจำสัปดาห์ของ สทท.,สวท.,สนข.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมติ ครม.และนโยบายการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาลไปขยายผลต่อไป นอกจากนี้ประธานที่ประชุมยังได้สั่งการมอบนโยบายและทิศทางฯ ให้ผู้แทนจาก สนผ. สปต. สทท. สวท. สนข.และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันจัดทำร่างนโยบายเกี่ยวกับการวางบทบาทและการกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์และดำเนินการด้านสารสนเทศในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์และอำนวยประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด โดยให้กปส. นำเสนอการจัดทำเป็นแผน 3 ปี ( 2555-2557) เพื่อนำเสนอ สปน.ตามสั่งการด่วนของศจ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปนร.ภายในวันจันทร์ที่ 16กรกฎาคม 2555ต่อไป ทั้งนี้เพื่อรวบรวมจัดส่งให้สภาพัฒน์ฯ ได้จัดทำเป็นแผนในภาพรวมของประเทศไทยเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้าต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode