กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการพัฒนาตลาดสด

วันที่ 10 ก.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย
                ที่ตลาดใหม่ชลบุรี นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาหารปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาตลาดค้าส่ง ให้จำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับใน พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีตลาดกลางค้าส่ง ได้แก่ ตลาดใหม่ชลบุรี ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งขนาด ใหญ่ที่เป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคทั่วเขตภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตลาดค้าส่ง มีความรู้เรื่องสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสามารถตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สดได้ด้วยตนเอง มีการจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างใน ผักสด ผลไม้สด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตลาดค้าส่ง ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยในตลาด มีความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร และมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ อาหาร ปลอดภัย และอาหารสะอาด รสชาดอร่อย ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี จึงได้ จัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยขึ้น
.....................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
10 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode