กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการข่าว

วันที่ 10 ก.ค. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
             สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการข่าวพื้นที่เมืองพัทยา
            ที่โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา นายเทอดพันธ์ หงษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 1 เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการข่าวพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเขตเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้พบว่ามีขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ ที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของ นักท่องเที่ยว และใช้ที่พักอาศัยในเมืองพัทยาเป็นแหล่งหลบซ่อน พักพิง แหล่งสนับสนุน และฝังตัว เพื่อปฏิบัติการณ์ในประเทศที่ 3 หรือกระทำต่อชาวต่างชาติประเภทเป้าหมายที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือพักอาศัยในเมืองพัทยา ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ก่อการร้าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงภัย และรูปแบบของการก่อการร้าย ด้วยการสังเกตุสิ่งผิดปกติ และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถระงับยับยั้งเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้น ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 1 จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพื้นที่เมืองพัทยา ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาขึ้น โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน อาทิ หน่วยงานเมืองพัทยา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท กลุ่มรถเช่า กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ร่วมทั้งสมาคมนักข่าวพัทยา โดยจะมีการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยจากการก่อการณ์ร้าย และหัวข้อการสังเกตุการณ์ นอกจากนั้นก็จะมีการแบ่งสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อปัญหาอาชญากรรม และก่อเหตุร้ายในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อได้นำไป พิจารณาเกี่ยวกับการนำเสนอยังรัฐบาล เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
…. ………………….
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
10 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode