กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ซ่อมเสาส่ง R-Radio เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 10 ก.ค. 2555 )
 
ซ่อมเสาส่ง R-Radio : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา พร้อมเปิดโครงการ "พัฒนาสถานีวิทยุ R-Radio Network โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อซ่อมแซมเสาส่งและเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า ให้ดำเนินการได้เป็นปกติ สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ และข่าวสารต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จังหวัดสตูลเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode