กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษา James Cook University แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับราชภัฏโคราช

วันที่ 10 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แลกเปลี่ยน นักศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ James Cook University ประเทศออสเตรเลีย โดยในครั้งนี้ James Cook University ได้ส่ง นักศึกษา จำนวน 6 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode